Ontwerp & Cyclus – ODIN WENTING BOUWADVIES

Inderdaad vanaf de A1 komt er een nieuwe indoor sportvoorziening bij de buitensportvelden op het nieuwe sportpark; ofwel sportcomplex Bredius. Het is een indoor én outdoor voorziening nabij De Krijgsman en de hockey- en voetbalvelden.

Sportaccommodatie

De sportaccommodatie is een sportgebouw dat is gepositioneerd tussen de voetbalvelden en de hockeyvelden in. De horecaruimte heeft mooi zicht op deze velden en een verhoogde luifel aan het gebouw geeft beschutting om droog naar binnen te lopen en te kijken naar de sportvelden vanaf het terras.

Naast de horeca en vergaderruimten op de begane grond zijn er kleed-/wasruimten voor de voetbalvereniging en de hockeyvereniging aanwezig. Deze zijn perfect vanuit twee zijden, nabij de velden, bereikbaar. Uiteraard ook via de hoofdingang en de centrale hal.

Daarnaast is er ook een schoolingang die het dichtst bij de wijk is gelegen. Hierdoor kan overdag de sporthal, die op de 1e verdieping is gelegen, perfect zelfstandig gebruikt worden door onderwijs; maar ook door andere gebruikers als onderwijs er geen gebruik van maakt. Ook zijn de kleed-/wasruimten voor deze sporthal op de begane grond gelegen en vanaf de hoofdingang aan zijde parkeerplaats bereikbaar in de avond en in het weekend.

Tevens zijn er allerlei opbergvoorzieningen/opbergruimten beschikbaar van buiten ten behoeve van gebruik en trainingen op de sportvelden.  Er is een extra installatieruimte gecreëerd voor de energievoorziening.

Omdat de sporthal c.q. wedstrijdruimte en de tribune op de verdiepingen zijn gelegen was er ook behoefte aan geautomatiseerd verticaal transport voor zowel goederen als personen. Dit is tevens slim in de accommodatie gerealiseerd.

De wedstrijdruimte

De wedstrijdruimte die op de eerste verdieping is gerealiseerd heeft dusdanige maatvoering dat deze nu en later perfect opdeelbaar is voor zowel onderwijsgebruik als gedeeld gebruik door verschillende sportverenigingen. Op dit moment is er behoefte aan een opdeling in twee zaaldelen, een 1/3 haldeel en een 2/3 haldeel. Dit laatste deel kan te zijner tijd ook opgedeeld worden in twee gelijk haldelen als men de hal c.q. wedstrijdruimte gelijktijdig door drie onderwijsgroepen wil laten gebruiken. Hiervoor is hulpstaal aangebracht voor de dan benodigde onderwijsvoorzieningen in het dak en aan de wand.

De maatvoering van de wedstrijdruimte is netto 26×47 meter. Met deze lengte van 47 meter zijn er in elk 1/3 haldeel minimaal drie badmintonvelden aan te brengen voor deze sport maar ook voor onderwijsgebruik; en wel op dusdanige wijze dat ze ook echt officieel voor trainingen en/of wedstrijden conform de sporttechnische voorschriften gebruikt kunnen worden. Hierdoor ben je exploitatie technisch in het voordeel in relatie tot effectief gebruik van de hal in de avonden en weekenden. De 1/3 haldelen zijn dan ook minimaal 15,4 meter breed waardoor elk badmintonveld een obstakel vrije uitloop rondom heeft van 1 meter.

Met de 26 meter overspanning heeft ook het combiveld van 20×40 meter overal minimaal 2 meter vrije uitloop en is er ook voldoende extra ruimte aanwezig van 2 meter over de volledige lengte van de hal, voor de positionering van de wisselspelers, tijdwaarnemers, scheidsrechters en/of strafzones, buiten deze obstakel vrije uitloopruimte van 2,0 meter.

Tevens zijn alle haldelen direct bereikbaar vanuit de kleedruimten maar ook dusdanig dat men vanuit elk haldeel direct sportinventaris kan pakken en/of opruimen in de aanpalende toestellenbergingen die ook op de eerste verdieping is gelegen.

Tribune

De tribune bij deze indoor wedstrijdruimte is op de 2e verdieping gepositioneerd. Deze plek is zowel bereikbaar met de trap als met de lift. En als gevolg van de 26 meter overspanning zijn de zichtlijnen vanaf de tribune op de verschillende speelvelden ook beter te realiseren. Ook is de balustrade van de tribune in zijn geheel transparant om de effectiviteit nog meer te optimaliseren. Dit zijn zaken die door de sporttechnisch adviseur vrij strak in het Programma van Eisen zijn geschreven maar ook zijn bewaakt in het ontwerpproces.

Toegankelijkheid mensen met een beperking

Voor deze sportaccommodatie is goed gekeken naar de toegankelijkheid maar ook naar de bruikbaarheid en de bereikbaarheid van deze sportaccommodatie. Hierin stimuleert het ontwerpteam en de opdrachtgever elkaar goed om er met minimale inspanning er het maximale uit te halen. Een voorbeeld is dat een leuning qua kleur afwijkt van de wand waarop deze geplaatst zal worden, waardoor deze duidelijk contrasteert. Dit kost niets, alleen scherpte van de ontwerpteamleden. Een ander mooi voorbeeld zijn de schoonlooprooster (met een smalle maaswijdte (minder dan 20 mm)) van voldoende formaat in oppervlakte (circa 8 m2) voor alle buitendeuren. Hierdoor kunnen alle personen die het gebouw betreden verschillende stappen zetten op dit rooster en is de kans groter dat er meer vuil en vocht buiten blijft; hetgeen men niet binnen hoeft op te ruimen of dat het mogelijk extra snelle slijtage veroorzaakt aan (sport)vloeren in het gebouw.

Odin Wenting
Sporttechnisch adviseur en technisch manager