Luifel als functionele eye-catcher – LICHTSTAD ARCHITECTEN

Vanaf de A1 is binnenkort een nieuwe eye-catcher te zien: sportcomplex Bredius. De circulaire sporthal bestaat uit een hoog volume en een luifel met kolomstructuur. Hiermee heeft de hal een eigen identiteit in het landschap en geeft de hal expressie aan gebruik, sportbeleving en functionaliteit. Het ensemble van de sporthal, het sportpark en de strook langs de Trekvaart vormen de landschappelijke entree van Muiden en de Krijgsman.

Maximale sportbeleving

De ontmoetingsruimte staat centraal op Sportpark Bredius. Een horizontaal venster onder de verhoogde luifel verbindt binnensport op de verdieping met de buitensportvelden op het maaiveld. Er ontstaat een aantrekkelijke tussenruimte voor zowel ontmoeting als het beleven van sport. De hal is gelegen tussen alle sportvelden in het hart van het park, wat een maximale sportbeleving mogelijk maakt.

Luifel als functionele eye-catcher

De luifel is naast de stedenbouwkundige en architectonische relevantie ook functioneel in gebruik. Deze geeft beschutting tegen de zon aan de ontmoetingsruimte, de vergaderruimten, de binnensporthal en de docenten- & beheerdersruimte. Daarnaast ontstaat er door de luifel een fijne plek op het terras, waar je droog kan staan en rondom zicht hebt op de buitensportvelden. 

Toegankelijk en overzichtelijk

In de nieuwe sporthal hebben de verschillende gebruikersgroepen ieder een eigen entree. Hierdoor is het mogelijk om het gebouw gedeeltelijk af te sluiten. Bovendien wordt hiermee een scheiding gelegd tussen de buiten- en binnensporters. Doordat deze verkeersstromen niet mengen, blijft een zo groot mogelijk deel van de gangruimte schoon. Een centrale hal in het hart van het gebouw vormt de verbindende schakel tussen de verschillende gebruikers.

Circulariteit en sporthal Bredius

Circulair betekent in de markt vooral lineair verlengen: fabrikanten voegen demontage-voorzieningen toe aan hun product, maar het product zelf blijft onveranderd. Demontage-voorzieningen geven deze garantie niet; producten degraderen nou eenmaal in de tijd en aan het einde van de cycli is dan uiteindelijk nog steeds spraken van afval. Recycling van de grondstoffen staat daarom voorop, gecombineerd met de herkomst van de grondstoffen: het bij elkaar brengen van hoogwaardige grondstof- of materiaalrecycling met producten waarbij dat mogelijk blijkt en wordt geacht.

Wij kijken naar Circulair vanuit het idee om de oorspronkelijke kwaliteiten van de grondstoffen of het materiaal voor de toekomst te behouden. Circulair gaat er dus vanuit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen en grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

Cyclus circulair

Om circulariteit praktisch toepasbaar te maken op sporthal Bredius, is het ontwerp beredeneerd vanuit het cyclus circulair. Het cyclus bestaat uit drie fasen: productie, gebruik en hergebruik. Per fase formuleerde het ontwerpteam een doel en een doelstelling waaraan gespiegeld kon worden. Tot deze ambities behoorden onder andere het weglaten van bouwmaterialen waar mogelijk, het toepassen van demontabele verbindingen, het samenbrengen van afvalstromen en marktpartijen met potentie en het vermijden van toxische stoffen.