Installatie techniek – BREMAN

Breman utiliteit Zwolle is verantwoordelijk voor alle installatie werkzaamheden in het pand. Zowel werktuigbouwkundig, elektrotechnisch als regeltechnisch.

Onderstaande installaties zullen aangebracht worden:

 • Verwarming
 • Ventilatie
 • Warm/ koud water
 • hemelwaterafvoer
 • Riolering
 • Brandbestrijdingsinstallatie
 • Sanitair
 • Verlichting
 • Stopcontacten
 • Brandmeldinstallatie
 • Inbraakinstallatie
 • Geluidsinstallatie
 • Camera installatie
 • Data installatie
 • Pv-panelen
 • regeltechniek

 

Werktuigbouwkundig

Het pand zal worden verwarmd middels een lucht/ water warmtepomp welke op het dak staat. De gehele begane grond zoals alle kleedkamers wordt voorzien van vloerverwarming. De zaal en de overige ruimtes worden middels de ventilatie lucht verwarmd. Het hele gebouw wordt voorzien van balansventilatie met warmteterugwinning middels  een kruisstroomwisselaar.

Het warmwater dat onder andere voor het douchen wordt gebruik wordt eveneens middels een warmtepomp bereidt. Er wordt 2x 1000L warm water gebufferd.

Het leiding werk voor het water wordt in herbruikbaar koper uitgevoerd.

Water

Er wordt een tabwater installatie aangebracht welke uitgevoerd wordt in halfhard koper met persverbindingen. Deze installatie kom in het zicht aan het beton plafond.

De koud water installatie wordt voorzien van een hydrofoor om in voldoende waterdruk te voorzien.

De warmwater leidingen worden geïsoleerd om warmteverliezen te voorkomen. In het gebouw wordt een circulatieleiding aangebracht. Elke deelstrang wordt voorzien van een thermostatische circulatiecontroller deze zorgt er voor dat er altijd heet water circuleert.

De mengwater leidingen, die veelal naar de douches lopen worden niet geïsoleerd vanuit legionella oogpunt. Deze leidingen lopen aan het plafond in de douche ruimtes. De leidingen gaan vervolgens de glazenwanden in. De douchkoppen worden op de glazenwanden gemonteerd.

Het douche systeem zorgt voor de bediening van de douches en de periodieke spoelingen voor legionella preventie.

Sanitair

Breman levert en monteert al het sanitair; toiletten, wastafels, urinoirs en uitstortgootstenen. Bij het sanitair en de kranen is er extra gelet op het terugdringen van schadelijke stoffen zoals chroom, PVC en kit. 

Afvalwater

Bij de hemelwaterafvoeren en het riool wordt geen PVC gebruikt. Het riool systeem wordt uitgevoerd middels PP buis met rubbermanchetverbindingen. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in een UV-systeem. De keuken nabij de ontmoetingsruimte krijgt een eigen stelsel welke loost op een vetafscheider gesitueerd in het terrein.

Elektrotechniek

Het pand wordt voorzien van een inpandige trafo van 400kVA.

Middels de hoofdverdeelkast wordt de energie door het pand verdeeld.

In de gangen en verkeerszone op de begane grond en verdieping wordt een kabelgoottracé aangebracht. De verlichting word op veel plekken aan de kabelgoot gemonteerd.

In het gehele pand brengen we wandcontactdozen aan algemeen gebruik en specifieke toestellen. Ook worden er een aantal krachtstroom aansluitingen gemaakt voor evenementen en toestellen.

Verlichting

In de sportzaal wordt middels lichtlijnen een verlichtingssysteem aangebracht welke voldoet aan de richtlijnen van NOC*NSF. Er kan maximaal 500Lux verlichting ingeschakeld worden in de zaal.

De verlichting is intelligent bestuurbaar middels een Dali systeem. De noodverlichting is verwerkt in de lichtlijn en de installatie is balvast uitgevoerd.

Bij het ontwerpen van de lichtinstallatie wordt er rekening gehouden met de veldindeling van de verschillende sporten.

In de overige verblijfsruimten en de gangen wordt de verlichting geschakeld middels bewegingsmelders zodat de verlichting nooit onnodig lang blijft branden.

Het gehele pand is voorzien van een noodverlichtingsinstallatie en aan de gevel word voorzien in verlichting rondom het pand voor sociale veiligheid.

Stekkerbaar

Om de installatie circulair en re-montabel te bouwen wordt de installatie geheel stekkerbaar uitgevoerd. Alle verlichting en alle stopcontacten worden middels snoeren en stekkerverbindingen naar de meterkasten gebracht. Ook de meterkasten zijn stekkerbaar uitgevoerd.

Daar waar de bekabeling niet in de kabelgoten ligt wordt deze middels een bandje met plug in 1 gemonteerd aan het plafond.  Hiermee worden veel kunststof buizen en beugels overbodig en wordt de installatie extra circulair.

Zonnepanelen

Op het dak van het gebouw komen zonnepanelen in eerste instantie 48 stuks met de mogelijkheid om later uit te breiden naar +/- 600 panelen. Hiermee voldoet het gebouw in eerste instantie aan BENG en wordt het gebouw in een later stadium nog duurzamer.

Geluidsinstallatie

In het gebouw word een geluidsinstallatie aangebracht de installatie is in 4 verschillende zones te bedienen en regelen. Docenten en trainers kunnen middels telefoon of tablet draadloos koppelen op de installatie en muziek afspelen. In de kleedkamers van de scheidsrechter/ docent is een bedienmogelijkheid per zone. Alle verblijfsruimten zijn voorzien van speakers er is een omroep mogelijkheid bij de beheerder en achter de bar.

Data en WIFI

In het gebouw wordt een uitgebreid data netwerk aangelegd wat de mogelijkheid geeft om installaties te koppelen werkplekken te creëren en telefoonverbindingen te maken.

Het gebouw wordt voorzien van een WIFI netwerk met 11 zenders.

Veiligheid

Voor beheer en veiligheid wordt het gebouw voorzien van camera’s inbraakbeveiliging en brandbeveiliging.

De camera installatie houd overzicht over het pand zowel binnen als buiten de beelden worden bewaard voor als deze later nodig zijn.

Er wordt een intelligent inbraakbeveiligingssysteem aangebracht om ongenode gasten buiten te houden.

Voor de brandmeldinstallatie is een niet automatische brandmeldinstallatie met aanvullende rookmelders in de doodlopende verkeerswegen en risico volle ruimten voorzien.

Regeltechniek

In het gebouw wordt een meet- en regelinstallatie aangebracht. Er wordt gebruik gemaakt van PRIVA BlueID als meet- en regelsoftware. In de techniekruimte op de 2e verdieping wordt een regelkast opgesteld.

Er is voorzien in een gebouwbeheersysteem, hierin kunnen de regelparameters worden ingesteld en gemonitord. Middels een internet verbinding wordt het gebouw op afstand gemonitord en beheerd.